Συμμετοχή του έργου «ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» σε Διεθνές Συνέδριο για τη Βιομηχανική Κληρονομιά στην Taiwan

Ορόσημα τεχνολογίας-μηχανολογίας στην αρχαία Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν [...]